TẠI SAO CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP MÌNH PHẢI ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ LIỀN?
TẠI SAO CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP MÌNH PHẢI ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ LIỀN?
24/11/2020

Tại Sao Doanh Nghiệp phải có chữ ký số ?  ( Và Thuế Bắc Buộc Phải Có )

Khi doanh nghiệp mới thành lập có giấy phép,

Thứ 1 : việc đầu tiền mình phải làm là đăng ký chữ ký số ( Token ) và nhờ bên nhà cung cấp chữ ký số đăng ký tài khoản với cơ quan thuế với cơ quan thuế, để sau này Doanh Nghiệp có thể khai báo điện tử , thông qua chữ ký số (token) và tài khoản thuế

Thứ 2: Nhờ Nhà cung cấp chữ ký số, Khai Bao nộp tờ khai lệ phi môn bài đầu tiên theo vốn điều lệ chính xác trên giấy phép kinh doanh , để không trể khai báo

Thứ 3: Doanh nghiệp sẽ làm chữ ký số trước để có thể mở tài khoản ngân hàng, và nộp tiền thuế môn bài đầu tiên online thông qua chữ ký số, và chữ ký số sẽ đồng hành với đơn vị xuyên suốt qua trình khai báo của doanh nghiệp, không thuế thiếu

Contact Me on Zalo
0941301567